Sitol 2805

Sitol 2805 är ett EVAC-baserat bokbindningslim för den grafiska industrin.

Specialfunktioner

  • Bra vidhäftning mot t.ex. PVC-folie

Användningsområde

Sitol 2805 är ett snabbhärdande EVAC-dispersionslim med låg viskositet. Lätt att tvätta bort. Lämplig som bokbindningslim inom den grafiska industrin. Kan användas för bokbindning, t.ex. tyg- och PVC-omslag samt laminerade omslag.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Sitol 2805 15 kg T3410.015  
Förpackningsstorlekar Sitol 2805 15 kg
Product Code T3410.015
 
pH

5

Densitet/specifik vikt

1,05 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Viskositet

2 800 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20°C)

Typ/bindemedel

EVAC

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

 Svanen märkningNyckelflagga