Sitol 4180

Sitol 4180 är ett PVAc-dispersionslim för pappers- och förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • Lämplig för livsmedelsförpackningar
  • Lämplig för t.ex. limning av sidorna/handtagslapparna på papperskassar

Användningsområde

Sitol 4180 har goda valsappliceringsegenskaper. Samtliga komponenter i limmet uppfyller kraven enligt förordningen för livsmedelsförpackningar FDA 175.105. Limmet uppfyller kraven enligt förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, den finska livsmedelslagen 23/2006 samt kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast.
Sitol 4180 är ett PVAc-homopolymerdispersionslim lämplig för limning av sidorna/handtagslapparna på papperskassar samt för ihopsättning av wellpappkartonger.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Sitol 4180 15 kg T1805.015  
Förpackningsstorlekar Sitol 4180 15 kg
Product Code T1805.015
 
pH

5

Densitet/specifik vikt

1,05 kg/dm³ (20 °C)

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Viskositet

2 000 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20 °C)

Typ/bindemedel

PVAc

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt Nyckelflagga