Sitol 4638

Användningsområde

Kan användas för limning av papper, kartong och wellpapp, idealiskt för laminering.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Sitol 4638 Schütz cont T3936.996  
Förpackningsstorlekar Sitol 4638 Schütz cont
Product Code T3936.996
 
pH

7

Densitet/specifik vikt

1,1 kg/dm³ (20 °C)

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Viskositet

1 100 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20 °C)

Typ/bindemedel

PVAc

Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. Intorkad produkt tas bort med xylen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för materialet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt Nyckelflagga