Sitol 4678

Sitol 4678 är ett PVAc-dispersionslim för tillverkning av spirallindade kärnor.

Specialfunktioner

  • Goda valsappliceringsegenskaper

Användningsområde

Sitol 4678 är ett modifierat dispersionslim med polyvinylacetat.
Limmet har goda valsappliceringsegenskaper.
Sitol 4678 är lämpligt för laminering av kartong och papper. Mycket lämpligt för limning av det översta kartonglagret på spirallindade papprör.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Sitol 4678 30 kg T3935.030  
Förpackningsstorlekar Sitol 4678 30 kg
Product Code T3935.030
 
pH

7

Densitet/specifik vikt

1,15 kg/dm

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Viskositet

4 300 mPas, Brookfield RVT 4/20, 20°C

Typ/bindemedel

PVAc

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat.
Intorkad limfilm tas bort med xylen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för materialet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

 Svanen märkningNyckelflagga