Sitol 5012/43

Sitol 5012/43 är ett EVAC-dispersionslim för laminering.

Specialfunktioner

  • Lämplig för användning i livsmedelsförpackningar
  • Bra vidhäftning mot plaster
  • Bra vidhäftning mot aluminiumfolie

Användningsområde

Sitol 5012/43 har utmärkt vidhäftning mot t.ex. PVC-material, aluminiumfolie, polystyren, cellulosaacetat och de flesta lackbeläggningarna. Sitol 5012/43 är lämplig för tillverkningen av kontorsmappar och -pärmar, laminering och förslutning av förpackningar.
Samtliga komponenter i limmet uppfyller kraven enligt förordningen för livsmedelsförpackningar FDA 175.105. Limmet uppfyller kraven enligt förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, den finska livsmedelslagen 23/2006 samt kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Sitol 5012/43 15 kg T1221.015  
Förpackningsstorlekar Sitol 5012/43 15 kg
Product Code T1221.015
 
pH

5

Densitet/specifik vikt

1,05 kg/dm³ (20 °C)

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Viskositet

4 800 mPas (Brookfield RVT 4/20, 20°C)

Typ/bindemedel

EVAC

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt  Svanen märkningNyckelflagga