Vertex K 830

Vertex K 830 är ett sprutbart kontaktlim för möbel- och fordonstapetsering.

Specialfunktioner

  • Toluenfritt
  • Bra styrka
  • Bra restvärmebeständighet

Användningsområde

Rekommenderas inte för limning av PVC- eller polyolefinplast innehållande mycket mjukgörare.

Förpackningsstorlekar
Product Code
20 l T3681.020  
Förpackningsstorlekar 20 l
Product Code T3681.020
 
Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 6 månader.

Viskositet

250 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Bearbetningstid

2–60 min

Typ/bindemedel

Polykloropren- och lösningsmedelsbaserat lim

Appliceringsmängd för lim

100–200 g/m²

Bruksanvisning

Sprutapplicera limmet på bägge ytorna. Pressa ihop ytorna under öppentiden. Rengöring av verktyg och förtunning: Kesto Kontaktlimsförtunning 7.

 Munstycksstorlek1,2–1,6 mm 
 Sprutningstryck4–5 bar 
Limtryck 1–2 bar 
Miljö och säkerhet

Produkten innehåller lättflyktiga och mycket brandfarliga lösningsmedel. Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.