SUPER Projekt

Utforska projekten i ekosystemet SUPER Healthy Buildings

SUstainable Projekt – Hållbara byggmaterial

LoBi – Bindemedel med låg CO2-halt ersätter traditionell cement

Cementproduktionen står för 8% av de globala utsläppen, varav merparten kommer från processen att skapa cementklinker, ett mellanliggande material vid tillverkningen av Portlandcement. I ternära bindemedelssystem är dessutom användningen av kalciumaluminatcement en betydande bidragande orsak till utsläppen.  

För att minska utsläppen i samband med byggnation syftar projektet LoBi SUPER till att ta fram nya bindemedel, där Portlandcement och kalciumaluminatcement ersätts med kompletterande cementmaterial, till exempel mald granulerad masugnsslagg, en biprodukt från ståltillverkning. 

Fossilfria råvaror för lim och klister

WIP


Productive Projekt – Digital & hållbar byggprocess

Cirkulära materialflöden och arbetsströmmar på lokal nivå

WIP

Energieffektiva våtrum med lågt CO2-avtryck

WIP

Smarta sensorsystem

WIP

Digital spårbarhet – Digitala produktpass (DPP)

Verklig hållbarhet är beroende av alla aktörer inom värdekedjan är öppna och ärliga om sina produkter och produktionsmetoder. Denna öppenhet möjliggör enklare alternativ när det gäller t.ex. återanvändning, reparation och underhåll. Denna information kan dock vara svår att få tag på på egen hand och kan kräva extern expertis när det gäller specialiserade produkter eller utrustning.

Som en del av bredare europeiska initiativ och trender för att uppmuntra transparens i produktionen genom digitala lösningar, kommer Digital Product Passports (DPPs) kommer att innehålla nödvändig information om produkten, dess tillverkare och annan användbar information som var reservdelar kan köpas från eller hur man underhåller den för att den ska ha längsta möjliga livslängd. Dessutom kommer den att innehålla data från miljövarudeklarationer (EPD) om hur hållbar produkten är, i termer av livscykelutsläpp, vilket ger konsumenter och företag möjlighet att göra mer hållbara val, och ger tillverkarna ett objektivt mått enligt vilket deras produkter kan få en konkurrensfördel.


Ecological Projekt – Upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö

Hållbara flamskyddsmedel för trä som inte förändrar materialets utseende

WIP

Analys av inomhusklimat och inkapsling av utsläpp

WIP


Reusable Projekt – Möjliggöra cirkulärt byggande

Debonding on demand (DoD) – Limteknik för byggnadsmaterial och -system

Byggprocesser kräver att olika element sammanfogas, t.ex. byggelement och inredningselement som kakel och laminat. Användningen av traditionella bindemedel gör det inte möjligt att separera de olika komponenterna utan att riskera skador, vilket leder till låg reparerbarhet och modularitet, vilket ökar frekvensen av totala utbyten och därmed resursförbrukningen. Detta tillvägagångssätt har visat sig vara skadligt för vår miljö och ohållbart på lång sikt.

Tekniken bakom DoD utformades som en lösning på detta problem och möjliggör återanvändning av byggmaterial och komponenter. Den värmeinducerade debondigen skapar en ny väg för innovation och möjliggör nya affärsmodeller och möjligheter, skyndar på övergången till en circulär ekonomi.

Urban gruvdrift, återvinning och återanvändning av byggmaterial

WIP


Kontakt

Raija Polvinen, Chief Ecosystem Officer

raija.polvinen@kiilto.com

+358 40 081 8833

– ”Tillsammans kan vi revolutionera den byggda miljön”