Kiito Robo -serien för rengöring av mjölkningsrobotar

Robo-serien är en finländsk kostnadseffektiv lösning för rengöring av mjölkningsrobotar.

Produktserien har utvecklats för att tillgodose behoven inom modern robotmjölkning. Produkterna har utvecklats och testats tillsammans med robotgårdar. Produktserien Robo erbjuder en helhetslösning för krävande rengöring av alla ledande mjölkningsrobotmärken.

Produkterna i serien fungerar vanligtvis i temperaturintervallet 50–90 °C. En höjning av temperaturen i enlighet med den normala tvättmedelscirkeln (kemi, temperatur, mekanik, tid) höjer tvätteffekten. Tvättmedlets innehåll och dosering anges alltid på etiketten (motsvarar utrustningstillverkarnas krav).

I Robo-serien ingår:

  • F 2 ROBO E starkt alkaliskt, skumfritt tvättmedel
  • F 3 ROBO KE klorhaltigt, alkaliskt tvättmedel
  • F 4 ROBO H starkt surt tvättmedel
  • F 5 ROBO D desinfektionsmedel för många användningsområden
  • F 6 ROBO V användningsklart, jodhaltigt spendoppmedel