Sant eller falskt? Fyra myter om handdesinfektion

Är alla handdesinfektionsmedel likadana? Torkar handdesinfektion ut huden? Följ med oss när vi avslöjar de vanligaste myterna om handdesinfektionsmedel och se om du får alla rätt från början!

Handdesinfektionsmedel har blivit ett viktigt verktyg i kampen mot infektioner, särskilt sedan COVID-19-pandemin. Det är inte bara ett dagligt arbetsredskap för vårdpersonal utan även för andra yrkesgrupper som t.ex. inom livsmedelssektorn. Det figurerar mycket ”sanningar” om handdesinfektionsmedel, så vi bestämde oss för att avslöja sex av de vanligaste myterna – vet du de korrekta svaren på dem alla?

Alla handdesinfektionsmedel är samma

Falskt. Det finns skillnader både i effektivitet, funktion och återfuktning beroende på vilka verksamma ämnen som används och detta påverkar användarupplevelsen.

Var och en av oss har förmodligen använt handdesinfektion som har luktat starkt/obehagligt eller torkat ut huden – men varför är det så? Orsaken kan ligga i kvaliteten på det verksamma ämnet eller på andra ingredienser som t.ex. återfuktnings- eller förtjockningsmedel. Det måste emellertid finnas tillräckligt med det verksamma ämnet för att handdesinfektionen ska ha effekt.

Produktens effekt på bakterier, jästsvamp och virus kan säkerställas genom att kontrollera produktens effektivitetstester – till exempel bekräftas effekten mot virus av testet EN 14476. Handdesinfektionsmedel som används inom hälso- och sjukvården måste också passera en rad andra godkända effektivitetstester, såsom bevisad effektivitet för hygienisk- och kirurgisk handdesinfektion (EN 1500 och EN 12791).

Det finns också skillnader i viskositet bland olika handdesinfektioner: de varierar från rinnande till gel. Om du vill undvika stänk – men ändå snabbt gnugga in handdesinfektionsmedlet – är det lämpligt att välja en gelvariant. Använder du handdesinfektion väldigt frekvent t.ex. inom vården, är det mer lämpligt med en helt flytande variant då gelprodukter kan ge en hinna på huden som gör att man behöver tvätta händerna oftare.

Handdesinfektion torkar ut händerna

Falskt. Handdesinfektionsprodukter av god kvalitet som är utvecklade för professionella användare t.ex. DAX Clinical Handdesinfektion innehåller gott om hudvårdande ingredienser som skyddar mot de uttorkande egenskaperna hos det

verksamma ämnet etanol. Tack vare sin optimala sammansättning kan produkten användas 50 gånger per dag utan att torka ut huden. Använder man en bra handdesinfektion är det mer skonsamt än att tvätta händerna med tvål och vatten.

Det är dock sant att vissa handdesinfektionsmedel kan irritera huden, eftersom ingredienserna i olika preparat kan variera kraftigt. Därför är det viktigt att välja en handdesinfektion av god kvalitet som är utvecklad för att kunna användas frekvent.

Handdesinfektion ersätter tvätt med tvål och vatten

Sant och falskt. Som tumregel bör synliga eller märkbart smutsiga händer alltid tvättas först, men inom sjukvården rekommenderas handdesinfektion i första hand för att förhindra smittspridning och ska användas så länge händerna inte är synligt smutsiga.

Användning av handdesinfektion ersätter inte handtvätt, men kompletterar effektivt god handhygien – särskilt när rinnande vatten inte är tillgängligt eller när händerna inte är synbart smutsiga.

”Användningen av handdesinfektion ökar utvecklingen av superbakterier”

Falskt. Det finns inga vetenskapliga bevis som stöder påståendet – så länge handdesinfektionsmedlet innehåller minst 60 % alkohol.

Världshälsoorganisationen (WHO) betraktar alkoholbaserade handdesinfektions-medel som ett av de viktigaste vapnen att bekämpa infektioner, eftersom de inte bara är effektiva utan också säkra. Att minska smittspridning genom en god handhygien, minskar också risken för antibiotikaresistens då mindre antibiotika behöver användas om det är färre infektioner.