Partnerskap och sponsring

Vi tar vårt sociala ansvar också genom att stödja aktiviteter som stämmer överens med vårt löfte till miljön och vårt engagemang för framtiden.

Partnerskap

I linje med vårt löfte till miljön och vårt engagemang för framtiden erbjuder vi sponsring i olika former för unga talanger inom idrott, konst- och kultursektorn samt arbetsmarknadens aktörer som är starkt engagerade i miljöarbete eller lokalt betydande organisationer och föreningar verksamma på junior- och ungdomsnivå. Vi samarbetar också med flera skolor och utbildningsinstitutioner.

Unga talanger

För oss är det viktigt att barn och ungdomar har många valmöjligheter till hobbys och sport, oavsett familjens ekonomi. Våra idrottspartnerskap vänder sig till lokala idrotts- och fritidsföreningar som aktivt engagerar sig i ungdomar och barn. Vi sponsrar också lovande unga idrottsmän.

Konst och kultur

Vi har årligen beviljat Kiilto Family Konst Stipendium till en student från vår långvariga partner, Academy of Fine Arts vid Konstuniversitetet i Helsingfors. Vi stöder också unga konstnärer genom att organisera konsttävlingar och köpa deras verk till våra olika kontor.

Samarbete med utbildningsinstitutioner

Vi är involverade i en rad samarbetsaktiviteter med olika utbildningsinstitutioner, universitet och högskolor. Vi erbjuder stipendier, praktikplatser och möjligheter att slutföra en avhandling eller ett slutprojekt hos oss.

Har du ett partnerskapsförslag?

Våra partnerskap är oftast långsiktiga. Vi söker inte aktivt nya partners just nu. Om du har ett förslag kan du dock ansöka om ett partnerskap ​​genom att kontakta oss via de landningssidor som anges nedan. Tyvärr kan vi inte svara på varje kontakt vi får, men vi kommer att kontakta dig om vi vill höra mer om ditt förslag.