Akvapur SM 1000

Akvapur SM 1000 är ett lim för folielimning av möbelluckor.

  • En-komponentslim
  • Bra och jämn ytkvalitet

Dokument

Användningsområde

Akvapur SM 1000 används för att limma fast PVC-folier på MDF-skivor eller andra träbaserade, frästa skivor med hjälp av membran eller djupdragningsteknik.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Akvapur SM 1000 15 kg T2905.015
Typ/bindemedel

PUD

pH

8,5

Viskositet

2 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Appliceringstemperatur

Limfilmen kräver en aktiveringstemperatur på minst +70 °C.

Värmebeständighet, torr

Limfogens värmebeständighet 80–90 °C

Beläggningsbar

I rumstemperatur 30–60 min.

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 6 månader.

Bruksanvisning

Rör om ordentligt före användning. Ytorna som ska limmas ska vara fria från damm, fett m.m. Applicera limmet på skivan i ett jämnt och täckande skikt med en tryckluftsdriven sprutpistol (Airmix®) eller en högtrycksluftpistol. Låt limmet torka tills det är transparent. Efter torktiden ska folien förvärmas och dras och/eller pressas på skivan med en djupdragnings- eller membranpress. När värmeaktiveringen är tillräcklig har limfogen (PVC/MDF) en hög eftervärmebeständighet på ca 80–90 °C. Följ folie- och maskintillverkarens anvisningar vid limning.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Även arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller arbetsförhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga