Akvapur SM 1055

Akvapur SM 1055 är ett lim för folielimning av möbelluckor.

  • En-komponent
  • Bra och jämn ytkvalitet
  • Låg aktiveringstemperatur

Dokument

Användningsområde

Akvapur SM 1055 används för att limma fast PVC-folier på MDF-skivor eller andra träbaserade, frästa skivor med hjälp av membran eller djupdragningsteknik.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
*Akvapur SM 1055 15 kg T2543.015
Typ/bindemedel

PUD

pH

7,5

Viskositet

2000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Appliceringstemperatur

Aktiveringstemperatur +55–60 °C. Limfogen måste aktiveras inom 72 timmar efter limappliceringen.

Värmebeständighet, torr

Eftervärmebeständighet 80-90 °C

Beläggningsbar

I rumstemperatur 30-60 min.

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 6 månader.

Bruksanvisning

Skakas om ordentligt före användning. Ytorna som limmas ska vara fria från damm, fett m.m. Applicera limmet på skivan i ett jämnt och täckande skikt med en tryckluftsdriven sprutpistol (Airmix®) eller en högtrycksluftpistol. Låt limmet torka tills det är transparent. Efter torktiden ska folien förvärmas och dras och/eller pressas på skivan med en djupdragnings- eller membranpress. Om den termiska aktiveringen är tillräcklig, kommer eftervärmebeständigheten hos limfogen (PVC/MDF) att vara högt, 80-90 ° C. Vid limning följ instruktionerna från folie- och maskintillverkaren.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och arbetsmetoder kommer att påverka produktens prestanda och resultat. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga