Akvapur SM 2000

Akvapur SM 2000 är ett lim för folielimning av möbelluckor.

  • 2-komponents
  • Mycket bra och jämn ytkvalitet
  • Låg aktiveringstemperatur
  • Hög eftervärmebeständighet

Dokument

Användningsområde

Akvapur SM 2000 används för att limma fast PVC-folier på MDF-skivor eller andra träbaserade, frästa skivor med hjälp av membran eller djupdragningsteknik.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Akvapur SM 2000 15 kg T2251.015
Typ/bindemedel

PUD

pH

8,5

Blandningsförhållande

Akvapur SM 2000: 100 viktdelar
Härdare C: 3–6 viktdelar

Viskositet

2 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Bearbetningstid

Öppentiden för färdigblandat lim med härdare är 6–8 timmar.

Appliceringstemperatur

Limfilmen kräver en aktiveringstemperatur på minst 55–60 °C. Limmet måste aktiveras inom 20 timmar efter limapplicering.

Värmebeständighet, torr

Eftervärmebeständighet 90–100°C

Beläggningsbar

I rumstemperatur 30–60 min.

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader.

Bruksanvisning

Blanda Akvapur SM 2000 noggrant med Härdare C. Ytorna som limmas ska vara fria från damm, fett m.m. Applicera limmet på skivan i ett jämnt och täckande skikt med en tryckluftsdriven sprutpistol (Airmix®) eller en högtrycksluftpistol. Låt limmet torka tills det är transparent. Efter torktiden ska folien förvärmas och dras och/eller pressas på skivan med en djupdragnings- eller membranpress. När värmeaktiveringen är tillräcklig har limfogen (PVC/MDF) en hög eftervärmebeständighet på ca 80–90°C. Följ folie- och maskintillverkarens anvisningar.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga