Descoton 2 % GDA
Desinfektion

Användningsklart och snabbverkande desinfektionsmedel med ett brett spektrum av mikrobicid effekt som är skonsamt mot material och innehåller aktiverad 2 % glutaraldehyd.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För professionell användning inom hälsovården: Blötläggningsdesinfektion av instrument och spekulum. För desinfektion av särskilt ömtåliga redskap/material: bl.a. tandvårdens protetiska arbeten, gummi- och plastredskap, kirurgiska instrument, stela och böjbara endoskop samt endoskopiinstrument, optiska instrument, desinfektion av TEE-givare.

För professionell användning.

pH

Produkt pH: 5

Tillverkningsland

TYSKLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 8130 4260241965247
Lagring

I rumstemperatur 3 år.

Bruksanvisning

Tvätta instrumenten/redskapen före desinfektion med en produkt som innehåller glutaraldehyd. Rengjorda redskap sänks ned i desinfektionsmedlet i ett blötläggningskärl med lock. Se till att instrumenten som ska desinficeras är helt täckta och att ämnet kommer åt eventuella kanaler, inre delar och alla ytorna. Vid instrumentdesinfektion är verkningstiden (kontakttiden) minst 5 minuter. Effekt på sporer fås med en verkningstid om 45 minuter. Efter verkningstiden sköljs redskapen (rent kranvatten/steril aqua) och torkas noggrant. Samma desinfektionslösning kan användas en dygn om lösningen är okulärt ren. Byt ut nedsmutsad lösning.

Miljö och säkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av Descoton 2% GDA desinfektionsmedel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland).

Läs bruks- och skyddsanvisningarna i säkerhetsdatabladet.

Ingrediens Effekt
Glutaraldehyd (2 %) Biocid