Easycool Futura
Skärvätska

Biocidfri vegetabilisk oljeesterbaserad skärvätska för all maskinbearbetning.

  • Biocidfri vegetabilisk oljeesterbaserad skärvätska
  • Utmärkta smörjegenskaper samt kylförmåga
  • Utmärkt bevarande vid användning
  • Biologiskt nedbrytbar
  • Förhindrar korrosion

Easycool Futura 20 är lämplig för alla typer av skärvätskesystem som behöver bra smörjning och kylning. Produkten innehåller 30% smörjmedel. Rengörande och bildar inga klibbiga rester. Förhindrar korrosion. Användarvänlig, samt innehåller inga biocider.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För alla typer av skärvätskesystem som behöver bra smörjning och kylning. Passar bäst för stål och gjutjärn. Kan även användas med koppar och aluminiumlegeringar. Passar bäst för slipning, fräsning, borrning och skärning.

pH

Produkt pH: 10
Lösningens pH: 9

Utseende och doft

Gulaktig trögflytande vätska, nästan luktfri.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 20 l 423084 6417964485837
Lagring

Förvaras i rumstemperatur i sin originalförpackning, väl tillsluten.

Bruksanvisning

Dosering: 8%
Refraktometerfaktor: 2,1

Miljö och säkerhet

Läs säkerhetsdatabladet.

Notera

Rengör skärvätskesystemet innan du fyller på. Rengöringsinstruktioner med Bioclean Futura finns på www.kiilto.com