Easydes rengörande ytdesinfektionsservett
Desinfektionsservett

Användningsklar och snabbverkande desinfektionsservett med god mikrobicid effekt för medicinsk utrustning och ytor som är kritiska med tanke på bekämpning av infektioner.

För material som tål alkoholer.

Specialfunktioner

  • Easydes-ytdesinfektionsmedel
  • Rengör och desinficerar
  • Luddfri polyester-viskosduk
  • CE-märkt medicintektisk produkt, klass IIa, NB 0537

Liten förpackning innehåller 16 våtservetter, stor förpakning innehåller 30 dukar. Luddfria våtservetter som är impregnerade med ett etanolbaserat desinfektionsmedel med rengörande egenskaper. Desinfektionsmedlet är snabbverkande och är effektiv mot bakterier, virus och svampar. Desinficerande effekt uppnås även på synligt kontaminerade ytor

Produktens mikrobicida effekt har testats: EN 16615 med 30-pack servetten (16-packen passerar EN16615 med S. aureus, P. aeruginosa, C.albicans). Med Easydes vätska: EN 13727 (bakterier), EN 13697 (bakterier, jästen och mögel), EN 13624 (jästen), EN 14348 (tuberkulos och mykobakterier), EN 14476 (adeno- och norovirus), EN 14561 (bakterier), EN 14562 (jästen och mögel), EN 14563 (mykobakterier och tuberkulos).

Länkar

Dokument

Användningsområde

För hälsovårdens undersökningsinstrument och -utrustning samt för desinfektion av små ytor. Lämpar sig för de vanligaste materialen, även de flesta plasterna. T.ex. stetoskop, fjärrkontroller, handtag, tangentbord, reglage och beröringsytor. Utmärkt även inom hemsjukvården.

Medicinteknisk produkt. För professionell användning.

pH

Produkt pH: 10

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
16 x 16 st 8285 6417964082852
Lagring

I rumstemperatur.

8285: 1,5 år från tillverkning.
8286: 2 år från tillverkning.

Bruksanvisning

Torka noggrant apparaten/ytan som ska desinficeras. Se till att hela ytan som ska desinficeras blir fuktig. Vänta tills alkoholen har avdunstat från ytan innan apparaten används.
Ytorna behöver vanligtvis inte förtvättas eller sköljas. Om ytan som ska desinficeras måste vara absolut fri från rester kan den efter desinfektionen sköljas eller torkas av med gasbinda som fuktats med vatten. Desinfektionen har utförts när den avtorkade ytan är torr.

Miljö och säkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av Easydes ytdesinfektionsservett ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Notera

Anteckna ibruktagningsdatumet på förpackningen. Förslut förpackningen efter varje användning.

Använd en öppnad förpackning av 16 styck inom 7 dygn. 30 styck förpackning ska användas inom 3 månader.

Följ apparattillverkarnas anvisningar om rengöring och desinfektion.

Vid Clostridium difficile-epidemier rekommenderar vi som desinfektionsmedel Klorilli eller Erisan Oxy+, eftersom alkoholbaserade produkter inte dödar bakteriesporer.

Ingrediens Effekt
Etanol (60 p-%) biocid
Tertiär butanol (< 2 %) denatureringsmedel
Kvaternär ammoniumklorid (< 0,5 %) Biocid, rengöringseffekt
Alkylamin (< 0,5 %) biocid
Annat innehåll

Dukmaterial 60 % polyester, 40 % viskos.

8285: dukstorlek 120 x 135 mm (16 engångsdukar).
8286: dukstorlek 285 x 200 mm (30 engångsdukar).