Starkt alkaliskt, klorhaltigt kombinationsrengöringsmedel för maskinell rengöring av mejeriutrustning. Tar effektivt bort smuts, mjölkfett och protein.

Specialfunktioner

  • Starkt alkaliskt
  • Innehåller en klorförening som tar effektivt bort proteinsmuts.
  • Innehåller komplexbildare som förhindrar att mjölksten bildar avlagringar på ytorna.
  • Löddrar inte.
  • Skadar inte glas, rostfritt stål, gummi eller plast.

Starkt alkaliskt
Innehåller en klorförening som tar effektivt bort proteinsmuts.
Innehåller komplexbildare som förhindrar att mjölksten bildar avlagringar på ytorna.
Löddrar inte.
Skadar inte glas, rostfritt stål, gummi eller plast.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För maskinell rengöring av mjölkhanteringsutrustning; mjölkningsmaskiner, rörledningar och bulktankar.

pH

Lösningens pH: 12.5

Utseende och doft

Vitt pulver

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 20 kg 80639 6417964806397
Lagring

Förvaras torrt, i temperaturer över 5 °C.

Bruksanvisning

Vid maskinell rengöring enligt rörmjölkningsmaskinens eller tvättanordningens anvisningar. Tvättemperatur 60–70°C. Tvättid 5–10 min. Rekommenderad dosering 0,3–0,5 dl/10 l vatten.
För handtvätt rekommenderas en halvmjuk borste. Rekommenderad dosering 0,4 dl/10 l vatten.

Miljö och säkerhet

Produktens ytaktiva ämnen är biologiskt nedbrytbara. Rena, tomma förpackningsmaterial kan material- eller energiåtervinnas.

Notera

Håll tvättpulverförpackningen försluten mellan användningarna.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Lösgör smuts och minskar ytspänningen.
Natriumdiklorisosyanurat (mängden aktivt klor) (5-15 %) Tar effektivt bort proteinsmuts och effektiviserar rengöringen.
Natriummetasilikat (15-30%) Ökar rengöringseffekten, reglerar lösningens pH-värde och fungerar som korrosionsskydd.
Fosfater (> 30 %) Ökar rengöringseffekten och förebygger mjölkstensavlagringar.
Järnkomplexbildande medel Binder järn och andra hårdhetsfaktorer i vattnet.