F 26 Boxan
Starkt alkaliskt rengöringsmedel

Starkt alkaliskt effektrengöringsmedel. Lämpar sig särskilt bra för tvätt i låga temperaturer (< 50 °C) samt för borttagning av biofilm vid maskinell eller manuell tvätt.

  • Starkt alkaliskt
  • Innehåller klorföreningar
  • Effektrengöringsmedel

Starkt alkaliskt
Innehåller klorföreningar
Effektrengöringsmedel

Länkar

Dokument

Användningsområde

För maskintvätt av plastytor, brickor, transportlådor (plast) inom livsmedelsindustrin.
Vid högre koncentration även lämpligt för olika typer av ingrodd smuts.

pH

Produkt pH: 14
Lösningens pH: 12

Utseende och doft

Klar, gulaktig vätska

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 20 l 60026 6417964600261
Lagring

Förvaras torrt och svalt (över 3 °C), skyddat mot solljus.

Bruksanvisning

Rekommenderad dosering:
I tvättmaskin och högtryckstvätt 0,2-1,0 %, intensivtvätt 1,0-3,0 %.

Dosera enligt maskinens bruksanvisning.
Optimal drifttemperatur 40 - 55 °C.

Miljö och säkerhet

Produktens ytaktiva ämnen är biologiskt nedbrytbara. Rena, tomma förpackningsmaterial kan material- eller energiåtervinnas.

Notera

Inte lämpligt för rengöring av aluminiumytor; lämpligheten för rengöring av andra lättmetallytor ska kontrolleras genom tester.

Ingrediens Effekt
Fosfonater (< 5 %) Mjukgör vattnet
Polykarboxylat (< 5 %) Mjukgör vattnet och dispergerar smuts
Natriumhypokloritlösning (3 %) Effektiviserar rengöringen
Kaliumhydroxid (5–15 %) Emulgerar fetter och bryter ned smuts