F 261 Kloriitti-Forte
Desinfektion

Klorhaltigt desinfektionsmedel för desinfektion av ytor, kärl och instrument.

  • Innehåller snabbverkande natriumhypoklorit som dödar mikrober.

Innehåller snabbverkande natriumhypoklorit som dödar mikrober.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Mejerier, slakthus och andra liknande inrättningar inom livsmedelsbranschen, sjukhus, tvätterier, offentliga inrättningar, jordbruksenheter och andra allmänna lokaler.

pH

Produkt pH: 13.5
Lösningens pH: 12

Utseende och doft

Klar, gulaktig vätska

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 10 l 80655 6417964806557
1 x 1000 l 60247 6417964602470
1 x 20 l 80656 6417964806564
1 x 200 l 80658 6417964806588
Lagring

Förvaras torrt och svalt (över 3 °C), skyddat mot solljus.

Bruksanvisning

Högtryckstvätt: brukslösning enligt den rekommenderade doseringen sprutas som sådan eller doseras i vattenstrålen med hjälp av maskinens koncentrationsreglage.
Sprayning: använd personlig skyddsutrustning och töm djurskydd under sprayningen.
Ytorna kräver noggrann sköljning 15 minuter efter desinfektionen.
Desinfektionstemperatur vid ytdesinfektion högst +20 °C.
Rekommenderad dosering: 0,1 – 1,0 %
- käsin suoritettava desinfiointi: 12–25 ml/10 l vatten
- blekning av tvätt: 12 ml/10 l vatten
- koncentration vid högtryckstvätt 0,9 %

Miljö och säkerhet

Produktens ytaktiva ämnen är biologiskt nedbrytbara. Rena, tomma förpackningsmaterial kan material- eller energiåtervinnas.

Notera

Passar de flesta ytorna, dock inte målade ytor. Kontrollera lämpligheten.
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Ingrediens Effekt
Natriumhydroxid (< 5 %) Stabiliserar det verksamma ämnet
Natriumhypokloritlösning (mängden aktivt klor) (10 %) Bildar underklorsyrlighet som dödar mikrober