F 261 Kloriitti-Forte
Desinfektion

Klorhaltigt desinfektionsmedel för desinfektion av ytor, kärl och instrument.

  • Innehåller snabbverkande natriumhypoklorit som dödar mikrober.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Mejerier, slakthus och andra liknande inrättningar inom livsmedelsbranschen, sjukhus, tvätterier, offentliga inrättningar, jordbruksenheter och andra allmänna lokaler.

pH

Produkt pH: 13.5
Lösningens pH: 12

Utseende och doft

Klar, gulaktig vätska

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 10 l 80655 6417964806557
1 x 1000 l 60247 6417964602470
1 x 20 l 80656 6417964806564
1 x 200 l 80658 6417964806588
Lagring

Förvaras torrt och svalt (över 3 °C), skyddat mot solljus.

Bruksanvisning

Högtryckstvätt: brukslösning enligt den rekommenderade doseringen sprutas som sådan eller doseras i vattenstrålen med hjälp av maskinens koncentrationsreglage.
Sprayning: använd personlig skyddsutrustning och töm djurskydd under sprayningen.
Ytorna kräver noggrann sköljning 15 minuter efter desinfektionen.
Desinfektionstemperatur vid ytdesinfektion högst +20 °C.
Rekommenderad dosering: 0,1 – 1,0 %
- käsin suoritettava desinfiointi: 12–25 ml/10 l vatten
- blekning av tvätt: 12 ml/10 l vatten
- koncentration vid högtryckstvätt 0,9 %

Miljö och säkerhet

Produktens ytaktiva ämnen är biologiskt nedbrytbara. Rena, tomma förpackningsmaterial kan material- eller energiåtervinnas.

Notera

Passar de flesta ytorna, dock inte målade ytor. Kontrollera lämpligheten.
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Ingrediens Effekt
Natriumhydroxid (< 5 %) Stabiliserar det verksamma ämnet
Natriumhypokloritlösning (mängden aktivt klor) (10 %) Bildar underklorsyrlighet som dödar mikrober