Filter ME
Alkaliskt rengöringsmedel för membran

Starkt alkaliskt och miljövänligt rengöringsmedel för membran.

  • Miljövänligt rengöringsmedel för membran
  • Produkten kan användas antingen ensam eller med enzymadditiv
  • Lågskummande

Tar effektivt bort produktrester som fett och protein som samlats på membranen. Produkten innehåller ett miljövänligt komplexbildare.

Produkten kan användas antingen ensam eller med en enzymadditiv.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För CIP-tvätt av högalkaliskt resistent membranfilter (UF, NF, MF, RO) i livsmedels- och processindustrin. Även lämplig för CIP-tvätt av andra rörledningar, tankar och utrustning inom livsmedels- och processindustrin.

pH

Produkt pH: 13
Lösningens pH: 11

Utseende och doft

Klar, gulaktig lösning.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 200 l 60290 6417964602906
Lagring

Produkten får inte utsättas för frost. Förvaras tätt tillsluten i originalförpackningen vid en temperatur över 5 °C.

Bruksanvisning

Vid användning av rengöringsmedel är det viktigt att följa utrustningsleverantörens anvisningarna, liksom anvisningarna givna av tillverkaren för membranfiltreringen (pH, temperatur, etc.). Tvättprogrammet bestäms från fall till fall baserat på vad som ska rengöras och instruktionerna från utrustningsleverantören.

Riktlinjer för dosering:
Membranfiltrering: 0,1 - 1,0 %, CIP tvätt-tid 20 - 60 min, driftstemperatur: 40 - 80 ºC.

Miljö och säkerhet

De ytaktiva ämnena i produkten är biologiskt nedbrytbara. Rena, tomma förpackningsmaterial kan återvinnas.

Notera

Ej lämplig för lättmetallytor.