Kestokol 93 AL hardener
Härdare

Kestokol 93 AL-härdare är en lösningsmedelsfri isocyanat härdare för 2-komponents Kestokol EPI-limmer.

Specialfunktioner

  • Kontrollera rätt härdare i produktbladet

Dokument

Användningsområde

Kestokol Härdare 93 AL används som härdare till Kestokol 93 AL-lim.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestokol 93 AL kovete 15 kg T1389.015
Typ/bindemedel

MDI

Densitet/Specifik vikt

ca 1,20 kg/dm³

Färger

Brun

Blandningsförhållande

se produktbladet för Kestokol 93 AL-lim

Viskositet

ca 210 mPas (Brookfield RVT, 25°C)

Bruksanvisning

Bruksanvisningen för Kestokol 93 AL-Härdare finns i produktbladet för Kestokol 93 AL-lim.

Vid hantering av Kestokol 93 AL-härdare, använd skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon. Små mängder av härdare och bas kan blandas ihop och lämnas till miljöstation när limmet härdat. Större mängder ska lämnas till miljöstation för farligt avfall.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och arbetsmetoder kommer att påverka produktens prestanda och resultat. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. För information och produkt- och förpackningsdestruktion, se www.kiilto.com.

Nyckelflagga