Kestomer VP
PVAc-lim

Kestomer VP är ett PVAc-baserat dispersionslim för laminering av papper och kartong.

Dokument

Användningsområde

Kestomer VP är ett mjukgjort polyvinylacetatlim.
Samtliga komponenter i limmet uppfyller kraven enligt förordningen för livsmedelsförpackningar FDA 175.105.

Typ/bindemedel

PVAc

Densitet/Specifik vikt

1,05 kg/dm³/20 °C

pH

5

Viskositet

3000 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20 °C)

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

 Svanen märkning
Nyckelflagga