Kestopur 1015

Kestopur 1015 är ett fukthärdande en-komponents polyuretanlim för tillverkning av konstruerade trämaterial. Produkten uppfyller kraven enligt EN 15425 och är godkänd för tillverkning av CE-märkt limträ enligt EN 14080.

  • Fiberförstärkt
  • Lågskummande
  • Rinner inte

Dokument

Användningsområde

Kestopur 1015 är ett fukthärdande en-komponents polyuretanlim för fogning av trämaterial. Produkten uppfyller kraven enligt EN 15425 och är godkänd för tillverkning av CE-märkt limträ enligt EN 14080, tillverkning av CE-märkta fingerskarvat virke enligt EN 15497 och CE-märkt korslaminerat trä (CLT) enligt EN 16351. Det kan även användas för tillverkning av andra konstruerade träprodukter och appliceringar som kräver exeptionellt bra fuktbeständighet. Kestopur 1015 är lösningsmedel- och formaldehydfritt. Uppfyller M1 - emissionsklass för byggnadsmaterial.

Den kan även användas för tillverkning av andra tekniska träprodukter samt för andra ändamål som kräver exceptionellt god fuktbeständighet.

Kestopur 1015 innehåller inga lösningsmedel eller formaldehyd. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
*Kestopur 1015 220 kg/200 l T4022.200
Typ/bindemedel

Polyuretan

Densitet/Specifik vikt

ca 1,2 kg/dm³

Färger

Transparent, efter torkning ljus.

Viskositet

14000 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Öppentid

högst 15 min
(appliceringsmängd 180 g/m², fukthalt i trä 15 %, temperatur 20 °C, RF 50 %)

Appliceringsmängd för lim

140 - 180 g/m² fingerskarvning
160 - 200 g/m² lamellimning

Presstid

Från 45 minuter vid lamellimning

Arbetsförhållanden

Temperatur minst 15 °C (enligt EN 14080; EN 16351; EN 15497)

Appliceringstemperatur

18–30 °C (enligt EN 14080; EN 16351; EN 15497)

Luftfuktighet

Under limning 40–75 % och efter pressning ≥ 30 % (enligt EN 14080, EN 16351)

Fukthalt i trä

6–20 % (vi rekommenderar ca 5 % fuktighet)

Fogstorlek

< 0,3 mm

Förvaring

Kan förvaras på torrt och svalt ställe (+10–20 °C). Om den förvaras i en oöppnad originalförpackning vid 20°C, är hållbarheten 4 månader för 1000 l container och 6 månader vid mindre förpackningar.

Bruksanvisning

Ytorna som ska fogas ska vara rena och dammfria. Kan appliceras både med munstycke och med limspridningsmaskin. Applicera limmet i ett jämnt lager på en- eller båda sidorna som ska fogas. För att fastställa nödvändig presstid och säkerställa limfogens styrka ska en provlimning utföras före användning i fullskalig produktion.

Använd skyddshandskar när du hanterar Kestopur 1015. Använd ett andningsskydd om limmet sprutappliceras och då arbetstemperaturen är över +40 °C.

Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med aceton eller Kiilto Cleaner 301. Härdat lim kan endast ta bort mekaniskt.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.