Kiilto Air Freshener Luftfräschare
Luftrenare

  • Snabb och effektiv fräschare
  • Innehåller ämne som neutraliserar lukt
  • Effektiv även mot tobaksrök och matos
  • Lämnar inte fläckar

Länkar

Dokument

Användningsområde

Fräschar upp och neutraliserar överflödiga lukter. Fräschar även upp textiler utan att lämna fläckar.

Tillverkningsland

LITAUEN

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
10 x 200 ml 65035 6417964650358
Lagring

Får inte förvaras i solljus eller i temperaturer över +50 °C.
Får inte punkteras eller brännas ens som tom.
Bäst före 5 år från tillverkningsdatumet.

Bruksanvisning

Skaka om burken före användning och spraya.

Miljö och säkerhet

Får inte sprayas mot öppen eld eller glödande material. Hålls åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden. Förvaras utom räckhåll för barn.