Kiilto Pro Akva Contact
Vattenbaserat kontaktlim

Ett lösningsmedelsfritt, vattenbaserat kontaktlim avsett för limning av golv- och väggbeklädnader, olika profiler och lister, skumplast, laminat, kartong, läder och textil. Ersätter Kiilto Mjölklim som utgått ur sortimentet.

Specialfunktioner

  • vattenbaserat kontaktlim
  • stark vidhäftning

Dokument

Användningsområde

Kiilto Akva Contact är ett vattenbaserat kontaktlim avsett för limning av golv- och väggbeklädnader, olika profiler och lister, skumplast, laminat, kartong, läder och textil.

Förpackningsstorlek EAN kod
1 l 6411511729016
3 l 6411511729030
Appliceringstemperatur

Lägsta +15 °C

Bearbetningstid

2–4 timmar

Densitet/Specifik vikt

0,94 kg/dm³

Förpackningsstorlekar

1/3 l, 3 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader.

Typ/bindemedel

Polykloroprenegummilatex

klibbtid

I rumstemperatur ca 30 min. Torktiden beror på material, limmängd och rådande arbetsförhållanden.

Åtgång

3–4 m²/l (dubbelsidigt)

Bruksanvisning

Applicera limmet på en torr, fast, jämn och ren yta. Applicera limmet på båda kontaktytorna med en pensel eller en limspridare och vänta tills ytan är klibbig. Pressa samman delarna kraftigt: på grund av det goda initialhugget måste delarna placeras rätt före pressningen. Limfogen fäster omedelbart, men når sin slutliga hållfasthet under de närmaste dygnen.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Sundahus
Nyckelflagga