Kiilto Drain Clean
Biologisk luktborttagning- och fettdispergeringsprodukt

För lukteliminering av golvbrunnar i kök och förebyggande av fettigensättningar i avlopp.

  • Dryg och effektiv
  • Miljövänlig
  • Doftfri

Minskar fettillväxt i fettavskiljaren och minskar på så sätt behov och kostnader för rensning av avlopp.
Reducerar dåligt lukt från fettavskiljare och avlopp.
Med en tidsinställd pump kan fettlösaren doseras direkt i fettavskiljaren.
Den koncentrerade sammansättningen är dryg och miljövänlig.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Biologisk nedbrytning av fett i kök, grillar, livsmedelsindustrin o.d. Luktneutralisering och förebyggande av igensättning i golvbrunnar.

pH

Produkt pH: 8

Utseende och doft

Opal, viskös vätska

Tillverkningsland

FRANKRIKE

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 25 l 63171 6417964631715
Lagring

Förvaras i temperaturer över 5 °C. Hållbarhetstid 1,5 år från tillverkningsdatumet.

Bruksanvisning

Manuell dosering:
Användningen inleds med en grundrengöring. Golvbrunnarna tvättas noggrant med en alkalisk rengöringslösning och sköljs med rikliga mängder vatten. Golvbrunnarna rengörs vanligtvis dagligen på fasta smutspartiklar o.d. Produkten används varje dag under de tre första dagarna och sedan tre gånger i veckan.

Dosera 200 ml produkt i golvbrunnen och häll över 1 liter ljummet vatten när avloppet inte längre används under dagen.

Automatisk dosering: I fettavskiljare 200–500 ml/dag
Dosering två timmar efter att verksamheten i enheten har upphört. I objekt där man tillreder över 600 portioner per dag kan det krävas en dosering på 500 ml eller mer.

Miljö och säkerhet

Tensiderna är biologiskt nedbrytbara i avloppsvattenreningen. De övriga råämnena är miljövänliga. Tomma, ursköljda förpackningar kan energiåtervinnas.

Notera

Mikroberna är inte patogena, det vill säga de orsakar inte infektioner för människor, eller opportunistiska (orsakar inte infektioner för en person med nedsatt hälsa) och de är naturligt förekommande (Class I, EFB).

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Emulgerar fettsmuts så att mikroberna kan verka.
Bakteriella sporer Bryter upp fett till koldioxid och vatten