Kiilto Easyrapid DF Snabbhärdande finspackel 0–5 mm

Cementbaserad, snabbhärdande, dammreducerat finspackel för golv. Reparationer upp till 10 mm. Kan ytbeläggas redan 1–2 timmar efter spackling. Lågalkaliskt.

  • snabbhärdande finspackel 
  • enkelt att applicera, pastös massa
  • gångbar inom 1 timma
  • beläggningsbar 1 timma
  • åtgång 1,1 kg/m²/mm

Dokument

Användningsområde

Snabbhärdande, pastös finspackel för avjämning av golv på 0–5 mm före ytbeläggning. För mindre ytor, t.ex. reparationer och ifyllning, upp till 10 mm. För tjockare skikt rekommenderar vi Maxirapid. Easyrapid DF rekommenderas inte för spackling av undergolv till limmade trägolv. Tack vare ny teknologi är produkten näst intill dammfri under blandning.

Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar och andra föroreningar samt dammsug golvet noggrant. Grova ojämnheter och höga betongåsar måste slipas före spackling. Vid reparationer, ifyllning av hål eller avjämning av betong behövs ingen primning. Skivunderlag ska primas med outspädd Kiilto Start Primer före spackling.

Förpackningsstorlek EAN kod
10 kg 6411512083100
Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minimum +10 °C

Bearbetningstid

ca 15 min

Beläggningsbar

1–2 tim

Blandningsförhållande

2,8–3,4 l vatten / 10 kg säck

Böjhållfasthet

F6 (> 6 MPa), EN 13813

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Förpackningsstorlekar

Säck på 10 kg

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 6 månader.

Gångbar

ca 45 min

Klassificeringar och certifikat

CT-C25-F6 (EN13813), M1

Krympning

< 0,8 ‰ (23 °C, 50 % RF)

Max. kornstorlek

ca 0,25 mm

Skikttjocklek

0–5 mm

Typ/bindemedel

Polymer-specialcement-kvartssandsbaserat pulver

Ytdraghållfasthet

> 1 MPa, EN 13813

pH

< 11 (lågalkalisk)

Åtgång

1 mm lager/m² färdig massa väger ca 1,1 kg (ca 8–9 liter massa/säck).

Bruksanvisning

Strö ner pulvret under omrörning i kallt (+10–20 °C), rent vatten och blanda tills en jämn, pastös massa bildats. Applicera omedelbart på ett rengjort underlag med hjälp av en stålspackel.

Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen.

Rekommenderas inte för avjämning av golv som ska målas.

I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska spacklet appliceras under tätskiktet.

Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

Obs! Undvik att använda för mycket vatten!

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
 Svanen märkning
Nyckelflagga