Kiilto Epoxy Cleaner

Färdigblandad rengöringsvätska för borttagning av fogfilm av Kiilto Epoxyfog från plattsättningen.

Specialfunktioner

  • färdig för användning
  • 300 ml flaska
  • för professionell användning

Dokument

Användningsområde

Kiilto Epoxy Cleaner är ett mycket surt rengöringsmedel utformat för borttagning av epoxyfogrester och fogfilm från keramiska plattor och glasmosaik.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Epoxy Cleaner 300 ml 6411513641255
Densitet/Specifik vikt

ca 1.0 kg/l

Förpackningsstorlekar

300 ml plastflaska

Förvaring

Förvaras över +5 °C, i tätt tillsluten originalförpackning, max. 3 år.
Skakas om ordentligt före användning.

Typ/bindemedel

Surt specialrengöringsmedel

pH

outspädd ca 1

Bruksanvisning

När plattsättningen är färdig kan färska fogrester lätt tvättas bort från ytan med utspädd Kiilto Epoxy Cleaner (10 ml /1 l). Efter tvättningen, skölj och torka ytan ordentligt.

För borttagning av härdade epoxyfog rester, används Kiilto Epoxy Cleaner outspädd. Skydda alla känsliga material (inkl. trä, plast och målade ytor) från Epoxy Cleaner. Vid behov, låt Kiilto Epoxy Cleaner verka I 3-5 minuter före tvättning med grov svamp. Överskrid inte maxtiden då Kiilto Epoxy Cleaner kan påverka utseendet på fogen. Efter tvättningen skölj och torka ytan noggrant. Upprepa behandlingen vid behov.

Vid användning av Kiilto Epoxy Cleaner i tvättvattnet eller för slutrengöringen, är det viktigt att skölja av ordentligt med rent vatten då Cleaner kan gulna över tid och missfärga fogen och plattan.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper.
Tekniska data definieras i standardförhållanden.
Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat.
Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna.
Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem.
Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem.
Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet.
Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar.
Mer information om Kiilto Epoxy Cleaner finns på www.kiilto.se.
Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.