Kiilto Epoxy Tile grout
Kakelfog UTGÅTT

2-komponents epoxybaserad fogmassa för keramiska plattor inom- och utomhus. Skapar en vattentät fog med utmärkt slitstyrka och kemikalieresistens. Lämplig även för läggning av keramiska plattor.

Specialfunktioner

  • vattentät
  • utmärkt slitstyrka och kemikalieresistens
  • fogbredd 1–10 mm
  • 6 färger
  • för professionell användning

Dokument

Användningsområde

Kiilto Epoxyfog är en 2-komponents epoxybaserad fogmassa för keramiska plattor och glasmosaik. Lätt att rengöra, utmärkt slitstyrka och kemikalieresistens. Därför är den lämplig för t.ex. användning i livsmedelsindustri, storkök eller i spautrymmen där fogarna kräver högre slitstyrka och kraftigare rengöring. Kan användas för fogar mellan 1-10 mm.
Temperaturbeständighet på härdad fog är -20 …+60 °C.
Produkten kan även användas för läggning av keramiska plattor

Appliceringstemperatur

rekommendation: +18–20°C lägsta arbetstemperatur +10°C

Bearbetningstid

ca 30 -45 min (20°C). Starkt beroende av temperatur. Reaktionsvärmen kan förkortas.

Blandningsförhållande

Kiilto Epoxyfog rekommenderas att blandas i hela förpackningar.

Densitet/Specifik vikt

ca 1.5 kg/l

Fogstorlek

1-10 mm

Färger

6

Förpackningsstorlekar

Plastförpackning om 5 kg

Förvaring

Oöppnad plastförpackning i torrt och svalt utrymme i 2 år.

Nötningsmotstånd

≤ 250 mm3 (EN 13888)

Tryckhållfasthet

≥ 45 N/mm 2 (EN 13888)

Typ/bindemedel

Epoxy

Åtgång

ca 0,5–1,5 kg/m² beroende på plattstorlek och fogbredd

Bruksanvisning

Före fogning, säkerställ att fästmassan är tillräckligt uttorkad och att fogarna är rengjorda. Fästmassan får maximalt täcka 1/3 av plattans fogdjup.
Vid fogning ska temperaturen på underlag, material och plattor vara över 10 °C. Temperaturen påverkar starkt fogmassans konsistens, öppentid och härdning. Ju varmare massan är desto lättare är den att applicera och härdningen påskyndas. Golvvärme ska stängas av ca 1 timmar innan plattsättningen påbörjas och kan sättas på ca en vecka efter plattsättning.
Kiilto Epoxyfog rekommenderas att blandas i hela förpackningar. Korrekt blandningsförhållande är viktigt för härdning och produktegenskaper. Blandningen utförs med maskinblandare på låg hastighet. Skrapa ner överskott på kanter ner i massan.
Efter tillblandning kan massan delas upp i flera delar för att reaktionsvärmen inte ska förkorta öppentiden. Tillsätt inte vatten eller lösningsmedel i blandningen,
Fogen appliceras med en styv epoxy applikator diagonalt över fogarna så att full fogfyllnad erhålls. Överskottsfog tas bort omedelbart för att underlätta tvättningen. Rengör plattorna så fort som möjligt med en grov svamp i cirkelrörelser. Under rengöringen kan överskotts fogmassa pressas upp på plattan.
Rengör försiktigt med en mjuk svamp och rent vatten. I tvättvattnet kan Kiilto Epoxy Cleaner (10 ml / 1 l vatten) tillsättas för att underlätta rengöringen. Byt tvättvattnet regelbundet. Överskottsvattnet på plattsättningens yta torkas upp med en svamp. Byt svamp när svampens porer är igensatt med fogmassa.
Rengöringen ska göras noggrant eftersom härdad Kiilto Epoxyfog är svår att få bort.
Slutrengöringen görs nästa dag med Kiilto Epoxy Cleaner. Efter behandlingen ska plattorna rengöras ordentligt och torka. Vid användning av Kiilto Epoxy Cleaner i tvättvattnet eller för slutrengöringen, är det viktigt att skölja av ordentligt med rent vatten då Cleaner kan gulna över tid och missfärga fogen och plattan.
Rengöringstiden varierar beroende på plattyp (ex. rustika och absorberande plattor)
Vid behov måste fogning och rengöring testas i förväg.
På stötte ytor måste fogning och rengöring göras i mindre sektioner.
Verktygen kan tvättas i vatten omedelbart efter användning.

För tätning av rörelsefogar, skarvar mellan material (t.ex. , hörn och rörinlopp) samt skarvar mellan plattor och andra ytmaterial använd elastiskt Kiilto Våtrumssilikon.
Plattsättningen tål lätt belastning efter ett dygn. Sluthållfasthet uppnås efter 5 dagar (+ 23 ° C). Svala arbetsförhållanden fördröjer härdningen. Vid användning av produkten för läggning av plattor måste underlaget vara fast, torrt och rent. Applicera massan på ytan som ska plattsättas (fixkam 6x6x6 mm). Montera fast plattorna. Överskottsmassan tas omedelbart bort med vatten.
Exempel på materialåtgång (materialspill är inte inkluderad i beräkningen):


 

plattans storlek

fogbredd 

fogdjup

dryghet

2 cm x 2 cm

2 mm

5 mm

ca 1,7 kg/m2

10 cm x 10 cm

3 mm

5 mm

ca 0,7 kg/m2

30 cm x 30 cm

3 mm

8 mm

ca 0,5 kg/m2

Ytterligare information

Även om Kiilto Epoxyfog är smutsavvisande och lätta att rengöra kan svåra fläckar (ex. te eller kaffe) lämna spår på ljusa fogar.
Värmebehandlat trä eller exotiska träslag (inkl. värmebehandlad montereytall) kan innehålla kemikalier som frigörs till inomhusluften som kan skapa missfärgningar i fogen.
Vid osäkerhet, testa produktens lämplighet före användning.
Klorerat vatten kan över tid påverka färgen något på vita fogar.
På grund av tillverkningstekniska skäl kan färgproverna skilja sig något mot faktisk fogfärg. För att undvika färgdifferenser använd förpackningar av samma batch till samma yta.
Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

CE märkning