Kiilto Fireproof W1
Flamskyddsmedel

Kiilto Fireproof W1 är ett flamskyddsmedel för granplywood. Euroclass B-s1, d0 kan uppnås på granplywood med en appliceringsmängd på 250 g/m².

Specialfunktioner

  • Miljövänlig
  • Säker att använda
  • Luktfri och färglös slutprodukt

Dokument

Användningsområde

Kiilto Fireproof W1 är ett flamskyddsmedel som är lämpligt för inomhusbruk på slipad granplywood, lämpligt för både spray och penselapplicering. Produkten är inte avsedd för efterbehandling med bets eller färg. Produkten är främst avsedd för industriell tillämpning.

Typ/bindemedel

Flamskyddsmedel för granplywood

pH

5-7

Färger

genomskinlig vätska

Viskositet

DIN 4: 13±2 sek

Appliceringsmängd för lim

appliceringsmängden är ca 250 g/m²

Appliceringstemperatur

över 15°C

frostbeständighet

Skyddas mot frost.

Brandklass

Euroclass B-s1,d0 (vid appliceringsmängd 250 g/m²) på granplywood

Förvaring

6 månader

Bruksanvisning

Produkten måste blandas före användning. Maskin och utrustning kan rengöras med vatten. Skydda produkten från frost.

<span lang="EN-US" style='color: rgb(68, 68, 68); line-height: 107%; letter-spacing: 0.35pt; font-family: "Helvetica",sans-serif; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även starkt av arbetsmetoden. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren själv måste säkerställa att produkten är lämplig för den avsedda appliceringen.
Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga