Kiilto Heavy
Lim för kraftiga väggbeklädnader

För uppsättning av vinyl- och textiltapeter med pappers-, polyester- eller glasfiberbaksida, jute- och glasfiberväv samt strå- och sjögrästapeter i torra utrymmen.

Specialfunktioner

  • lämpligt för uppsättning av tunga väggmaterial

Dokument

Användningsområde

Vägglim för uppsättning av tapeter i torra utrymmen. Lämpligt för uppsättning av jute- och glasfiberväv, strå-, sjögräs- och textiltapeter samt textil- och vinyltapeter med pappers-, polyester- eller glasfiberbaksida. Ska inte användas på rena plastmaterial. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlek EAN kod
5 l 6411511020052
15 l 6411511020151
Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bearbetningstid

Sugande underlag 15–20 min, målade underlag max. 20 min. OBS! Våtlimning! Mängden lim, underlaget och rådande förhållanden påverkar arbetstiden avsevärt.

Densitet/Specifik vikt

ca 1,05

Fuktighet i underlaget

Trä: 8–12 %, betong: max. 3 vikt-% eller 85 % RF

Förpackningsstorlekar

1 l, 5 l, 15 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. En öppnad förpackning måste användas inom en månad.

Typ/bindemedel

PVAc-dispersion och modifierad stärkelse

frostbeständighet

Fryser

Åtgång

4–5 m²/l

Bruksanvisning

Ytan ska vara torr, dammfri, ren, fast och jämn. Slipa och tvätta målade ytor med soda och skölj noggrant. Använd ett fuktbeständigt väggspackel. Om underlaget är poröst, applicera först Kiilto Väv- och Vägglim 1 utspätt med vatten. Vid arbete med träfiberskivor ska limmet appliceras på trådytan.

Vinyl-, strå- och sjögrästapeter med pappersbaksida: Applicera limmet på tapetens baksida med en roller. Dubbelvik våderna och låt limmet tränga igenom under några minuter. Sätt upp tapeten kant i kant som vanligt. Använd Kiilto Bårdlim för eventuella överlappslimningar.

Jute- och glasfiberväv, textil- och vinyltapeter med polyester- eller glasfiberbaksida: Applicera limmet med en roller eller spackel antingen på väggen på en yta för 1–3 våder åt gången eller på baksidan av tapeten. Använd våtlimning. Sätt upp våderna antingen kant i kant eller omlott och skär kanten på väggen med en kniv. Vid uppsättning av textiltapeter med pappersbaksida, där ytmönstret bildas av parallella trådar, ska limmet appliceras på tapeten. Väv kan målas tidigast 24 timmar efter uppsättning.

Ta bort färska limfläckar med en fuktig trasa eller svamp och rengör verktygen med ljummet vatten.

Vid uppsättning av textiltapeter där ytmönstret bildas av parallella trådar ska limmet appliceras på tapetens baksida.
Vid uppsättning av textiltapeter där ytmönstret bildas av korsande trådar ska limmet appliceras antingen på väggen eller på tapetens baksida.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Nyckelflagga