Kiilto Pro Innova 100
Maskindiskmedel

Ickeskummande, materialvänligt maskintvättmedel för instrument inom hälsovården särskilt för krävande instrumentservice där man rengör instrument och utrustning som tillverkats av flera olika material.

Specialfunktioner

  • CE-märkt medicintektisk produkt, klass I

Ickeskummande, materialvänligt maskintvättmedel för instrument inom hälsovården särskilt för krävande instrumentservice där man rengör instrument och utrustning som tillverkats av flera olika material.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Ett flytande maskintvättmedel som har utvecklats för tvättprocessen av hälsovårdsutrustning, särskilt för instrumentserviceenheters behov. Användningsområden bl.a. rostfritt stål, olika plast-, silikon- och gummimaterial. Tack vare produktens korrosionsskyddande egenskaper kan produkten användas även på aluminium och eloxerat aluminium. Lämpar sig bra även för maskintvätt av tandvårdsinstrument.

Medicinteknisk produkt. För professionell användning.

Våra tvättmedel för maskintvätt inom hälsovården har utvecklats enligt standarden EN ISO 15883 för disk- och spoldesinfektorer. Produkten har klassats som en medicinteknisk produkt (klass I).

pH

Produkt pH: 12.5
Lösningens pH: 11

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 200 l 8228 6417964082289
3 x 5 l 8229 6417964082296
Bruksanvisning

Tvättmedelsbehållaren kopplas till tvättmaskinens automatiska doseringsanordning enligt tillverkarens anvisningar. Riksgivande dosering: 0,20–0,50 %. Rekommenderad tvättemperatur: ca 55 °C. Brukstemperatur: 40–80°C.

Följ instrumenttillverkarnas anvisningar.

Sortera redskapen i ändamålsenliga korgar och ställ de instrument som ska rengöras i maskinen.
Tvättmaskinens vattenstrålar ska kunna nå alla ytor av de redskap som ska tvättas.
Maskinen använder tvättmedel enligt tvättprogram. Rengöringsanordningen värmedesinfekterar redskapen och maskiners inre delar.

Miljö och säkerhet

Allvarliga tillbud orsakade av Kiilto Innova 100 maskintvättmedel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).

Läs bruks- och skyddsanvisningarna i säkerhetsdatabladet.

Produkten är biologiskt nedbrytbar. Förpackningarna tillverkas av PE-HD-plast, som är ett miljövänligt, helt återvinningsbart och brännbart material. Produkten får inte släppas ut direkt till omgivningen.