Kiilto Kestopren

Lösningsmedelsbaserat lim för limning av gummi, plast, läder, textil, trä, byggskivor, laminat, keramik, glas, metall m.m. samt byggnadsprofiler.

Specialfunktioner

  • lätt att applicera med pensel
  • bra värmebeständighet 
  • fuktbeständig

Dokument

Användningsområde

Lämpligt för limning av t.ex.: Byggnadsprofiler av PVC, såsom lister, trappnos, trappkanter och trappstegsbeläggningar. För limning av linoleum, korkplattor samt tätningar, laminat, fanér, gummi, läder och olika slags byggskivor. Rekommenderas inte för limning av kraftigt mjukgjord PVC- eller polyolefinplast.

Förpackningsstorlek EAN kod
5 l 6411511009057
Appliceringstemperatur

+5–25 °C

Bearbetningstid

60–90 min

Densitet/Specifik vikt

0,85 kg/dm³

Förpackningsstorlekar

1 l, 5 l, 10 l, 20 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Rör om ordentligt före användning.

Typ/bindemedel

Polykloropren- och lösningsmedelsbaserat lim

Värmebeständighet, torr

-20 °C...+70 °C

Åtgång

2 m²/l (dubbelsidigt)

Bruksanvisning

Applicera lim på båda ytorna med pensel eller en limspridare. Låt torka 10–45 minuter. När limmet känns torrt, pressas ytorna ihop ordentligt. Kiilto Kestopren vidhäfter omedelbart och uppnår sin slutliga styrka under de närmaste dygnen. Förtunning och rengöring av verktyg: Kiilto Kontaktlimsförtunning


Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Produkten innehåller mycket lättflyktiga och brandfarliga lösningsmedel. Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.