3080 0014

Kiilto MD Block Extra
Maskindiskmedel

Maskindiskmedel i fast form speciellt för medelhårt och hårt vatten. Doseras med MD White Dispenser-dispensern.

  • Fast form
  • Svanenmärkt
  • Optimerad doseringsnoggrannhet
  • Stor förpackning på 4,95 kg
  • Ergonomisk

Länkar

Dokument

Användningsområde

För maskindiskning i professionella kök, speciellt vid medelhårt och hårt vatten.

pH

Lösningens pH: 12

Utseende och doft

Vitt, fast ämne

Tillverkningsland

SVERIGE

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
2 x 4,95 kg 63178 6417964631784
Lagring

Förvaras torrt i väl försluten originalförpackning.
Hållbarhetstid 3 år från tillverkningsdatumet.

Bruksanvisning

Fördiska diskgodset i högst +35 °C varmt vatten före själva diskningen.
Placera diskgodset i rätt slags diskkorg med den smutsiga sidan mot diskstrålen så att allt diskgods träffas av strålen.

Dosering från 0,3 g/liter då vattnets hårdhet är över 6 °dH.
Diskning sker med diskmedelslösning som har en temperatur om ca 60–65 °C.

Diska i den lägsta temperaturen som garanterar ett rent resultat och diska så fulla maskiner som möjligt. Undvik att över- eller underskrida den rekommenderade doseringen.

Miljö och säkerhet

Råämnena elimineras eller bryts ned i den biologiska avloppsvattenreningen. Tomma, ursköljda förpackningar kan material- eller energiåtervinnas. Transportförpackningarna är av återvinningsbar, oblekt wellpapp. Miljömärkt produkt.

Notera

Inte lämpligt för aluminiumkärl. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon när du byter förpackning.

Ingrediens Effekt
Natriumhydroxid (> 30 %) Emulgerar fett, lösgör smuts samt bryter ned stärkelse och protein
Komplexbildande medel (> 30 %) Mjukgör vattnet och förbättrar rengöringseffekten. Förebygger kalkbildning i maskinen.
Fosfonater (< 5 %) Förebygger kalkbildning i maskinen.
3080 0014