3080 0014

Kiilto MD Block S
Maskindiskmedel

Maskindiskmedel i fast form för alla vattenkvaliteter. Doseras med MD White Dispenser-dispensern.

  • Fast form
  • Svanenmärkt
  • Optimerad doseringsnoggrannhet
  • Stor förpackning på 4,95 kg
  • Ergonomisk

Länkar

Dokument

Användningsområde

För maskindiskning i diskmaskiner avsedda för professionellt bruk.

pH

Lösningens pH: 13

Utseende och doft

Vitt, fast ämne

Tillverkningsland

SVERIGE

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
2 x 4,95 kg 63177 6417964631777
Lagring

Förvaras torrt i väl försluten originalförpackning. Hållbarhetstid 3 år från tillverkningsdatumet.

Bruksanvisning

Fördiska diskgodset i högst +35 °C varmt vatten före själva diskningen.
Placera diskgodset i rätt slags diskkorg med den smutsiga sidan mot diskstrålen så att allt diskgods träffas av strålen.

Dosering av diskmedel från 0,1 g/liter då vattnets hårdhet är 0–6 °dH. Dosering från 0,3 g/liter då vattnets hårdhet är över 6 °dH. Diskning sker med diskmedelslösning som har en temperatur om ca 60–65 °C.

Diska i den lägsta temperaturen som garanterar ett rent resultat och diska så fulla maskiner som möjligt. Undvik att över- eller underskrida den rekommenderade doseringen.

Miljö och säkerhet

Råämnena elimineras eller bryts ned i den biologiska avloppsvattenreningen. Tomma, ursköljda förpackningar kan material- eller energiåtervinnas. Transportförpackningarna är av återvinningsbar, oblekt wellpapp.

Notera

Inte lämpligt för aluminiumkärl.

Ingrediens Effekt
Natriumhydroxid (5 - 15 %) Emulgerar fett, lösgör smuts samt bryter ned stärkelse och protein.
Komplexbildande medel (> 30 %) Mjukgör vattnet och förbättrar rengöringseffekten. Förebygger kalkbildning i maskinen.
Natriummetasilikat (15 - 30 %) Lösgör smuts, emulgerar fett, bryter ned stärkelse och protein.
3080 0014