Kiilto MD Clean
Maskindiskmedel

Maskindiskmedel i fast form för SmartCompact-systemet. Lämpligt för alla vattenkvaliteter.

  • Starkt alkaliskt
  • Diskmedel i fast form
  • För alla vattenkvaliteter
  • Tryggt

Länkar

Dokument

Användningsområde

För maskindiskning i diskmaskiner för professionellt bruk.

pH

Lösningens pH: 12

Utseende och doft

Vitt, fast ämne

Tillverkningsland

ÖSTERRIKE

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
4 x 4 kg 63167 6412600631678
Lagring

Förvaras torrt i väl försluten originalförpackning.

Bruksanvisning

Fördiska diskgodset i högst +35 °C varmt vatten före själva diskningen.
Placera diskgodset i rätt slags diskkorg med den smutsiga sidan mot diskstrålen så att allt diskgods träffas av strålen.
Diskning sker med diskmedelslösning som har en temperatur om ca 60–65 °C.

Miljö och säkerhet

Råämnena elimineras eller bryts ned i den biologiska avloppsvattenreningen. Tomma, ursköljda förpackningar kan material- eller energiåtervinnas. Transportförpackningarna är av återvinningsbar, oblekt wellpapp.

Notera

Inte lämpligt för aluminiumkärl. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon när du byter förpackning. Hållbarhetstid 3 år från tillverkningsdatumet.

Ingrediens Effekt
Natriumhydroxid (> 30 %) Emulgerar fett, lösgör smuts samt bryter ned stärkelse och protein.
Komplexbildande medel (> 30 %) Mjukgör vattnet och förbättrar rengöringseffekten. Förebygger kalkbildning i maskinen.
Natriummetasilikat (< 5 %) Lösgör smuts, emulgerar fett, bryter ned stärkelse och protein.
Polykarboxylat (< 5 %) Ökar rengöringseffekten genom att dispergera smuts.
Fosfonater (< 5 %) Förebygger kalkbildning i maskinen.