4026 0036

Kiilto Pro Alkaline Sani
All- och grovrengöringsmedel för våtutrymmen

Kiilto Pro Alkaline Sani är ett Svanenmärkt all- och grundrengöringsmedel för våtrum. Svanenmärkningen anger att de ämnen som finns i produkten orsakar minsta möjliga miljöbelastning.

Tar effektivt bort organisk och syntetisk fett- och oljesmuts. Produkten är alkalisk och oparfymerad. Kan användas i maskinella metoder samt med VarioMatic-skumpistol eller Kiiltojetspruttvätt. Produkten är Svanenmärkt.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kan användas för underhållsstädning och grundstädning av våtrum såsom toaletter, badrum och bastur.

pH

Produkt pH: 13
Lösningens pH: 10.5

Utseende och doft

Färglös, oparfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
6 x 1 l 41106 6417964411065
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Blanda lösningen enligt anvisningen i varmt vatten och rengör ytan. En längre verkningstid förbättrar rengöringseffekten. Skölj vid behov.

Underhållsstädning 4–7 ml/1 l varmt vatten

Grundstädning 20–50 ml/1 l varmt vatten

Miljö och säkerhet

Skruva av kapsylen innan återvinning av förpackningen. Använd skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten och läkare ska kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (5 -15 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Anjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
4026 0036