Kiilto Pro MD Block Rinse
Sköljmedel

Miljömärkt extra koncentrerat torkmedel i fast form för automatisk dosering. 

Specialfunktioner

  • Innehåller kalbindande ämne som ger diskgodset fin glans och lyster samtidigt en snabb avrinning. Består av en unik tensidkombination som ger en bra diskeffekt med låg skumbildning..

Innehåller kalbindande ämne som ger diskgodset fin glans och lyster samtidigt en snabb avrinning. Består av en unik tensidkombination som ger en bra diskeffekt med låg skumbildning..

Länkar

Dokument

Användningsområde

Passar både till mjuka och hårda vatten och entanks- och flertanksmaskiner.

pH

Produkt pH: 7
Lösningens pH: 7

Densitet

1

Utseende och doft

Fast, blå

Tillverkningsland

SVERIGE

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
4 x 5 kg 171520 7331964715208 Solid
Lagring

Mörkt och svalt utrymme.

Packaging materials

Tömd och sköljd förpackning sorteras som hårdplast.

Bruksanvisning

Automatisk dosing. Dosering: 1-2g/l vatten. Konduktivitet 2,5 mS/1g

Miljö och säkerhet

Produkten är biologiskt nedbrytar. Samtliga råvaror är miljövänliga.

Notera

Använd skyddsutrustning, skyddshandskar och skyddsglasögon. Läs anvisningar i Skäkerhetsdatabladet.