Rollbart färdigblandat spackel för avjämning
av väggar och tak i torra utrymmen.
Optimalt för bredspackling av glasfiberväv.
Mycket lämpligt även för fastsättning av skarvremsor på gipsskivor.
Max. 3 mm skikttjocklek. Vattenlöslig.

  • för avjämning av målad glasfiberväv
  • även lämpligt för fastsättning av skarvremsa på gipsskivor
  • för vägg och tak
  • torktid 2–3 timmar/mm
    (max. skikttjocklek 3 mm per applicering)

Dokument

Användningsområde

Kiilto R är ett vattenbaserat, färdigblandat, rollbart universalspackel för finspackling av vägg och tak före målning och tapetsering. Lämpligt även för fastsättning och avjämning av skarvremsa på gipsskivor. Vi rekommenderar grundmålning av ytan före tapetsering för en enklare borttagning av tapeten vid ett senare tillfälle. Uppfyller kraven enligt EN 13963:2005 och EN 15824:2009.

Förpackningsstorlek EAN kod
10 l 6411512913100
Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur, lägsta användningstemperatur +10 °C

Böjhållfasthet

> 320 N (EN 13963)

Densitet/Specifik vikt

1,3 kg/l

Färger

Ljusgrå

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Klassificeringar och certifikat

Beständighetsklass RL01–RL04 för målade ytor (Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten 2012)

Max. kornstorlek

0,15 mm

Skikttjocklek

3 mm

Torktid

ca 2–3 timmar/mm (+18 °C) (beroende på skikttjocklek och rådande arbetsförhållanden)

Typ/bindemedel

Polymerdispersion-lättfyllnadsmedel-kalkstensbaserat spackel

Ytdraghållfasthet

> 0,3 MPa (EN 15824)

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan applicering av ett nytt skikt.

Kiilto R är ett färdigblandat spackel. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. Produkten kan vid behov förtunnas med vatten. Applicera spacklet på väggen med långhårig roller och släta till med en stålspackel. Vid fastsättning av skarvremsa, applicera först spackel i skarven med roller. Släta sedan till spacklet med en stålspackel och pressa försiktigt fast skarvremsan i det våta spacklet. Applicera ett andra skikt spackel över remsan och släta ut med bred stålspackel. Lättslipat efter torkning.

Ytterligare information

Informationen som anges i det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har läst och förstått arbetsinstruktionerna och arbetsbeskrivningen, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
Nyckelflagga