4026 0036

Kiilto Rosita Evo
Sanitetsrengöringsmedel

Kiilto Rosita Evo är en del av Kiilto Evo-doseringssystemet. Doseringssystemet producerar ansvarstagande städning med omtanke om användarna och miljön. Kiilto Evo är ett slutet doseringssystem som doserar brukslösning. Rengöringsmedlet är förpackat i en 2 liters påse och kan doseras ut ur påsen endast via doseringssystemet. Enkelt, effektivt och tryggt för användaren.

  • Svagt surt
  • Angenäm doft
  • Regelbunden användning minskar bildningen av avlagringar
  • Håller ytorna glansiga utan vattenränder
  • Tar effektivt bort fettsmuts
  • Oklassificerad
  • Svanenmärkt

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kiilto Rosita Evo för underhållsstädning av våtrum, även med maskinella metoder. För borttagning av byggdamm.

pH

Produkt pH: 4.5
Lösningens pH: 5.5

Utseende och doft

Färgad, parfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
2 x 2 l 63344 6417964483833
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Underhållsstädning 5 ml/1 l vatten. Rengör ytorna och skölj vid behov.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska och anjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Polykarboxylat (< 5 %) Minskar bildningen av avlagringar.
Parfym Gör arbetet behagligt.
Methlisothiazolinon Konserveringsmedel
Bensisotiatzolinon Konserveringsmedel
4026 0036