Kiilto Silicone Silikonmassa

Neutralhärdande, M1 klassad och antimögelbehandlad silikon för mjukfogning. Luktfri. Utmärkta applicerings- och slätningsegenskaper. Matchande färger med Kiilto Kakelfog. Även för utomhusbruk.

Specialfunktioner

  • den första våtrumssilikonen som uppfyller M1-emissionsklass för byggnadsmaterial
  • användningstemperatur -40  °C...+150  °C  
  • innehåller antimögelmedel
  • finns i de 6 vanligaste färgerna: transparent, vit, marmorvit, mediumgrå, mörkgrå och kolgrå  


Dokument

Användningsområde

Kiilto Silicone är en lågemitterande, en-komponent och neutralhärdande silikon. Uppfyller kraven enligt EN 15651:-1:2012. Inte lämplig för akvarier eller natursten, t.ex marmor. För limning av toalettstolar rekommenderar vi Kiilto Masa eller Kiilto Clear

Förpackningsstorlek Färg EAN kod
310 ml M00 transparent 6411513658314
310 ml M10 vit 6411513659311
310 ml M39 marmorvit 6411513660317
310 ml M41 mediumgrå 6411513661314
310 ml M44 mörkgrå 6411513662311
310 ml M48 kolgrå 6411513663318
Arbetsförhållanden

Rekommendation: Optimal temperatur +18–20 °C, kritiskt temperaturspann +5–40 °C

Densitet/Specifik vikt

ca 1,0 kg/dm³

Färger

finns i flera färger

Förvaring

Förvaras torrt och svalt, under 25 °C, i en väl tillsluten originalförpackning. Bäst före datum: se förpackning.

Hårdhet

Shore A ca 20

Torktid

ca 2 mm per 24 timmar och ca 10 mm per vecka

Typ/bindemedel

Fukthärdande neutral slilkon polymer

Värmebeständighet, torr

-40…+150 °C

skinnbildningstid

5-20 min (20 °C, 50 % RF)

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 m/patron

Bruksanvisning

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. För bottning av fogen kan en bottningslist av cellplast användas.

Skruva av appliceringsspetsen och skär av den koniska toppen på patronen- Vrid på appliceringsspetsen och skär av den till lämplig storlek. Applicera silikonen i fogen och släta till omedelbart med en silikonutjämnare eller finger fuktat med vatten. Vid avslutat arbete, bibehåll appliceringsspetsen på och återslut med patronåterförslutningshatten. För enklare rengöring, använd maskeringstejp på båda sidor av fogen. Avlägsna maskeringstejpen direkt efter fogningen.

Rådande arbetsförhållanden såsom rumstemperaturen samt underlagets temperatur, material och fuktighet samt mängden lim som appliceras påverkar skinnbildnings- och torktiden avsevärt.

Vissa färger, rengöringsmedel samt lösningsmedel innehåller kemikalier som kan missfärga silikonet i direkt kontakt eller förångad i luften. Även visa träslag inkl. värmebehandlad radiata furu och ättiksbaserade silikoner kan avge liknande substanser. Vissa plaster och gummi innehåller mjukgörare som också kan reagera med silikonet. Vid osäkerhet rekommenderar vi en en test före användning. Vid användning av kakelfärg, använd Kiilto Pro Silicone.

Livslängden på en silikonfog är begränsad. Den påverkas av rummets användning, regöring samt ventilation. Kontrollera silikonfogens kvalité regelbundet och byt vid behov.

Kiilto Silicone har god vidhäftning mot olika material (ex. kakel, klinker, glas samt olika möbelmaterial). Provfogning rekommenderas för att säkra god vidhäftning. För transparenta plaster (PC, PMMA) rekommenderar vi transparent silikon.

Kom ihåg att använda samma batch av silikon i samma utrymme.

Färgerna på Kiilto Silikon är anpassade i neutral ljus. Eftersom ljus av olika ljuskällor kan variera kan färgen på silikonen variera beroende på ljussättningen i rummet.

Ytterligare information

Informationen som anges i det här produktdatabladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. De tekniska specifikationerna är definierade under standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Korrekt användning av produkten kräver att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, då sådana ställs till förfogande.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar och undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
 Svanen märkning