Kiilto Snabblim Gel

Superlim i gelkonsistens som inte droppar för de flesta material, t.ex. porslin, metaller, plast, gummi, smycken, trä och textil. Även för vertikala ytor. Inte lämpligt för polyetylen och teflon.

Dokument

Användningsområde

Kiilto Snabblim Gel är lämpligt för limning av små ytor, t.ex. trä, kartong och papper samt många hårdplaster, gummi, porslin och metall.

Appliceringstemperatur

+18–20 °C

Densitet/Specifik vikt

1,05 kg/cm³

Förvaring

Oöppnad förpackning 12 månader. En lägre temperatur, +5–10 °C, förlänger hållbarhetstiden.

Luftfuktighet

30–70 % RF

Torktid

5 sekunder–2 minuter beroende på underlagens kvalitet och mängden lim som appliceras. Slutlig styrka efter ca 12 timmar.

Typ/bindemedel

Etylcyanoakrylat

Viskositet

30 000 mPas

Värmebeständighet, torr

-40–+100 °C

konsistens

Gel

Åtgång

1 droppe/5 cm²

Bruksanvisning

Rengör ytorna som ska limmas från smuts, rost, olja och mögelborttagningsmedel m.m. med t.ex. en trasa som fuktats med aceton. Beroende på föremålet kan ytan ruggas upp med fint sandpapper innan det rengörs med lösningsmedel. Fukta försiktigt porösa ytor såsom porslin och trä före limning.

Skruva av tubens kork och munstycke. Punktera hinnan med tubens spetsiga ända. Återförslut munstycket ordentligt. Applicera ett tunt lager lim på en av delarna och använd den andra delen för att försiktigt sprida ut limmet. Montera omedelbart och pressa ihop ytorna hårt med fingrarna. Vanligtvis är en pressning på 5–30 sekunder tillräckligt för att den sammanfogade delen ska kunna justeras och vidarebearbetas. Justera inte limfogen innan den har torkat. Ett tunt limskikt härdar snabbast och ger maximal bindningsstyrka. Ohärdat lim kan tas bort med aceton eller xylen. Härdat lim kan mjukas upp med aceton, men kan endast tas bort mekaniskt.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.