Cellulosaförtunning används för förtunning av nitrocellulosabaserade färger och lacker samt för rengöring av verktyg (se färg- eller lacktillverkarens anvisningar).

Dokument

Användningsområde

Mycket effektivt lösningsmedel mot fett och annan smuts. Kan även användas för förtunning av nitrocellulosabaserade färger och lacker vid pensel- och sprutappliceringar.

Förpackningsstorlek EAN kod
750 ml 6411512509754
Appliceringstemperatur

Lägsta +15 °C

Densitet/Specifik vikt

0,8 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 36 månader.

Bruksanvisning

Följ färg- eller lacktillverkarens anvisningar och säkerställ kompatibiliteten med toluenfri förtunning. Kan orsaka skador på vissa typer av målade ytor och plaster. På grund av hög avdunstningshastighet kan Kiilto Thinner under ogynnsamma förhållanden (varm och fuktig luft) orsaka viss vithet på ett målat eller lackat underlag: när tinnern avdunstar, sjunker ytans temperatur under daggpunkten, vilket resulterar i kondens. Vitheten kan tas bort genom att pensla Kiilto Thinner på ytan. Omlackning eller målning kan göras så fort de rådande arbetsförhållandena förbättrats.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.