Kiilto Tixo Kontaktlim

Ett lösningsmedelsbaserat, fuktsäkert, pastöst kontaktlim lämpligt för snygg limning av läder, textil, trä, faner, kartong, metall, gummi och plast.

  • tixotropisk
  • droppfri
  • bra värmebeständighet
  • fuktbeständig

Dokument

Användningsområde

Universallim. Lämpligt för t.ex. montering av olika byggprofiler såsom PVC-lister, trappnos, sättsteg, trappkanter och planstegsbeläggning. Lämpligt även för limning av korkplattor och olika tätningar, laminat, fanér, gummi, läder och olika slags byggskivor. Inte lämpligt för limning av kraftigt mjukgjord PVC eller polyolefinplast. Inte lämpligt för läggning av heltäckningsmatta.

Förpackningsstorlek EAN kod
0,33 l 6411511032338
1 l 6411511032017
5 l 6411511032055
Appliceringstemperatur

+5–25 °C

Bearbetningstid

60–120 min

Densitet/Specifik vikt

0,9 kg/dm³

Förpackningsstorlekar

50 ml, 1/3 l, 1 l, 5 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Rör om ordentligt före användning.

Typ/bindemedel

Polykloropren- och lösningsmedelsbaserat lim

Åtgång

2 m²/l (dubbelsidigt)

Bruksanvisning

Applicera limmet på båda ytorna med pensel eller en limspridare. Låt torka 5–30 minuter beroende på arbetsförhållandena. När limfilmen känns torr, pressa ihop ytorna så hårt som möjligt. Limningen fäster omedelbart, men når sin slutliga hållfasthet under de närmaste dygnen. Förtunningsmedel och rengöring av verktyg: Kiilto Kontaktlimsförtunning, förtunningsmedel för kontaktlim

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Produkten innehåller lättflyktiga, brandfarliga lösningsmedel. Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Sundahus