Kiilto Saniteettisilikoni
Kiilto Våtrumssilikon

UTGÅENDE FÖRPACKNING Neutralhärdande silikon med antimögelmedel för rörelsefogar och tätning. Färgerna på Kiilto Våtrumssilikon matchar färgerna på Kiilto Kakelfog. Även för utomhusbruk. Inte lämplig för akvarier eller natursten.

Specialfunktioner

  • värmebeständighet upp till +120 °C
  • innehåller antimögelmedel
  • svag lukt
  • kan inte övermålas
  • för inom- och utomhusbruk

Dokument

Användningsområde

Kiilto Våtrumssilikon är en neutral en-komponents silikonmassa. Uppfyller kraven enligt EN 15651:-3:2012. Inte lämplig för akvarier eller natursten, såsom marmor. För montering av speglar och toalettstol rekommenderar vi Kiilto Masa eller Kiilto Clear. Vid montering av mosaik och vid krav på bättre värmebeständighet (+150 °C) kan du använda grå silikon.

Förpackningsstorlek Färg EAN kod
310 ml 29 ljusbeige/light beige 6411513526316
310 ml 36 terracotta 6411513571316
310 ml 90 isblå/arctic 6411513553312
310 ml 94 blå/smoke 6411513654316
Arbetsförhållanden

Rekommendation: optimal rumstemperatur och temperatur hos underlag och silikon är +18–20 °C, dock inom intervallet +5–40 °C.

Densitet/Specifik vikt

ca 1,0 kg/dm³

Färger

Tillgänglig i flera färger

Förvaring

Förvaras torrt och svalt (under +25 °C) i en väl tillsluten originalförpackning. Bäst före datum: se patronen.

Hårdhet

Shore A ca 20

Torktid

ca 2 mm på 24 timmar och ca 10 mm på en vecka.

Typ/bindemedel

Fukthärdande neutral silikonpolymer

Värmebeständighet, torr

-40–+120 °C, grå +150 °C

skinnbildningstid

5-20 min. (20 °C, RF 50 %)

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 m/patron

Bruksanvisning

Ytan som ska fogas ska vara torr och fri från damm och fett. Bottningslist kan användas som bottenfyllning.

Vrid av appliceringspipen. Skär av konen på patrontuben. Vrid på appliceringspipen och skär av den till önskad storlek. Pressa in silikon i skarven och jämna till fogen omedelbart med en silikonutjämnare eller med fingertoppen fuktad med rent vatten. Bibehåll appliceringsspetsen på patronen och stäng patronen noga efter användning. För att underlätta rengöringen, tejpa båda sidorna av fogen med t.ex. maskeringstejp. Kom ihåg att ta bort tejpen direkt efter applicering.

När ny silikonfog appliceras måste den gamla silikonfogen avlägsnas. Avlägsna eventuella mögelprickar med t.ex. Kiilto Kodin Klorite enligt anvisningarna.

Ytterligare information

Rådande arbetsförhållanden såsom lufttemperaturen samt silikonens och fogens temperatur, underlagets material och fuktighet samt mängden silikon som appliceras påverkar skinnbildningstiden och vulkaniseringen avsevärt.

Vissa målarfärger, rengöringsmedel och lösningsmedel innehåller kemikalier som kan orsaka missfärgning av silikonet, antingen om de kommer i direkt kontakt med silikonet eller om det sprids i luften. Liknande ämnen kan även frigöras ur vissa träslag inklusive värmebehandlad radiata furu och ättikssilikon. Vissa plaster och gummin innehåller mjukgörare som också reagerar med silikonen. Provfoga produkten vid behov före användning. Om fogtoner ska användas, välj ättiksbaserad Kiilto Pro Silicone.

Silikonfogen har en begränsad livslängd som påverkas av rummets användningsgrad, rengöring och ventilation. Kontrollera regelbundet skicket på fogarna i våtutrymmen.

Kiilto Våtrumssilikon har bra vidhäftning på olika material (t.ex. keramiska plattor, glas och olika möbelmaterial). Vi rekommenderar dock att man provfogar produkten före applicering för att säkerställa vidhäftningen. För transparenta plaster (PC, PMMA) rekommenderas transparent silikon.

Vid fogning i ett och samma utrymme, säkerställ att alla silikonpatroner har samma batchnummer.

Våtrumssilikonens färger har tonats i neutralt ljus. Eftersom olika ljuskällor ger olika slags ljus kan silikonens färg variera något beroende på rummets ljussättning.

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller arbetsförhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

CE märkning
 Svanen märkning