Kiilto Pro Visionoil
Dammbindande medel

Specialfunktioner

  • Rengöringsemulsion som är baserad på vegetabiliska oljor
  • Binder damm och lös smuts effektivt och långvarigt
  • Sköljs lätt bort från redskap
  • Metod- och tidstandard för städbranschen: L026

Rengöringsemulsion som är baserad på vegetabiliska oljor och som binder damm och lös smuts effektivt och långvarigt. Metod- och tidstandard för städbranschen: L026. Används med manuella metoder.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För dammbindning och rengöring av hårda ytor (även polishbehandlade). Kan även användas på trä- och läderytor. Inte för glasytor.

pH

Produkt pH: 8

Utseende och doft

Vit, parfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN Obs.
6 x 1 l 41120 6417964411201 Produkten ersätter produktkoden 410201 Kiilto Visionoil 1 l
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Spraya 3–4 tryckningar (= 1–2 g) på moppen eller städduken. Låt sugas in. Moppa eller torka ytan. När städredskapet inte längre binder damm, byt ut det mot ett annat städredskap som behandlats med Kiilto Visionoil.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Notera

Skaka om vid behov. Överdosering kan göra ytan hal. Produkten kan separeras under lagring, men återställs genom skakning.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Parfym Gör arbetet behagligare.
Bensylhemiformal Konserveringsmedel.