Kiilto Window
Rengöringsmedel för glasytor

  • Innehåller alkohol
  • Lösgör smuts effektivt
  • Torkar snabbt
  • Lämnar ytorna klara
  • Arbetstemperatur ned till –28°C

Länkar

Dokument

Användningsområde

För rengöring av fönster, speglar och metallytor.

pH

Produkt pH: 8
Lösningens pH: 8

Utseende och doft

Röd, klar vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l T7005.005 6411517005053
6 x 1 l T7005.001 6411517005015
Lagring

I tätt försluten förpackning, åtskilt från antändningskällor. Hållbarhetstid 3 år från tillverkningsdatumet.

Bruksanvisning

Normal smuts, dosering för tvätt av glasytor med 10 ml / 1 l vatten.
För fläckavlägsnande 5 dl / 1 l vatten.

Koncentration av lösning% Fryspunkt
10 -3 °C
20 -5 °C
50 -10° C
80 -20° C
100 -28° C

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Notera

Brandfarlig: Innehåller 35 % alkoholer. Använd skyddshandskar. Sörj för tillräcklig luftväxling/ventilation. Inte för heta ytor.