Xylen används för att ta bort dispersionslimfläckar från t.ex. PVC, laminat och kakelytor. Lämpligt även för förtunning av xylenbaserade alkyd- och epoxifärger och lacker samt för rengöring av verktyg
(se färgtillverkarens anvisningar).

Dokument

Användningsområde

För borttagning av dispersionslimfläckar från t.ex. PVC, laminat och kakelytor. Mycket effektivt lösningsmedel mot fett och annan smuts. Lämpligt även för förtunning av xylenbaserade alkyd- och epoxifärger och lacker samt för rengöring av verktyg. Test före användning och applicering rekommenderas för att säkerställa att ytan tål xylen.

Förpackningsstorlek EAN kod
750 ml 6411515410750
Appliceringstemperatur

Lägst +15 °C

Densitet/Specifik vikt

0,86 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 36 månader.

Bruksanvisning

Borttagning av limfläckar: fukta en trasa eller en pappershandduk med xylen och torka bort fläcken. Förtunning av färg: Tillsätt xylen i färgen gradvis under blandning. Följ färgtillverkarens detaljerade anvisningar om förtunning.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Produkten innehåller lättflyktiga, brandfarliga lösningsmedel. Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.