Kiiltomelt S 215

Kiiltomelt S 215 är ett fyllt EVAC-baserat smältlim för kantlister.

  • M1 klassificerad
  • Limmet är lämpligt för kantlimningsmaskiner med långsam matning.
  • Lämplig för CNC-bearbetningscentraler (BAZ) för konturkantsbindning

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt S 215 är ett smältlim som är lämpligt för CNC-bearbetningscentraler (BAZ) för konturkantsbindning. Lämplig även för normal kantlistbidningsmaskiner. Limmet smälter lätt, är enkelt att applicera och bildar inte trådar. Lämpligt för limning av melaminimpregnerade papperskantlister, PVC-kantlister/ribbor, fanérremsor, laminat och ribbor av massivt trä. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlek Färg Artikelnummer
Kiiltomelt S 215 beige 10 kg T7312.010
Kiiltomelt S 215 valkoinen 10 kg vit T7311.010
GREEN CONTENT, förnybart och återvunnet materialinnehåll.

16%

Färger

beige och vit

Mjukningspunkt

110 °C (DIN 52011)

Viskositet

115 000 mPas, 200 °C, 5 s¯¹

Arbetsförhållanden

+18-22 °C

Appliceringstemperatur

190 - 210 °C (appliceringsvalsen)

Förpackningsstorlekar

15 kg

Luftfuktighet

60–70 %

Fukthalt i trä

7–10 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Limmet smälts ned i limbehållaren. Den lägsta matningshastigheten för maskinen är 10 m/min. Om matningshastigheten är lägre än vad som rekommenderas, måste limtemperaturen på appliceringsvalsen höjas för att undvika att limmet kyls ner för tidigt. Vid längre uppehåll i arbetet bör limtemperaturen sänkas, annars försämras vidhäftnings- och utflytningsegenskaperna.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga