Klorilli
Special desinfektionsmedel

Klorilli är baserat på kloramin T för desinficerande rengöring, desinfektion av redskap samt desinfektion av blod- och sekretfläckar inom hälso- och sjukvården.

  • Effektiv desinfektionseffekt
  • Utmärkt förmåga att lösgöra smuts
  • Klorförening i bunden form – organisk smuts frigör klor
  • Dokumenterad effekt: EN 13697 (bakterier och fungicider)
  • Kjellanders test
  • Kelsey-Sykes test (jfr EN 1276)

Biociden är flytande kloramin T. Preparatets organiska klorförening dödar effektivt bakterier, virus och svampar. Produkten har en utmärkt förmåga att lösgöra smuts. Det höga pH-värdet håller klorföreningen i bunden form, preparatet luktfritt och bibehåller en god hållbarhet. Organiskt material, smuts och mikrober sänker pH-värdet och frigör klor. EN 13697 (bakterier och fungicider), Kjellanders test, Kelsey-Sykes test (jfr EN 1276).

Länkar

Dokument

Användningsområde

Klorilli är ett rengörande specialdesinfektionsmedel som innehåller en organisk klorförening avsedd för användning inom sjukvården för desinficerande rengöring, desinfektion av instrument samt desinfektion av sekretfläckar.

För professionell användning.

pH

Produkt pH: 13.1
Lösningens pH: 12

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 8110 6417964081107
6 x 1 l 8109 6417964081091
Lagring

5 - 25 °C, 2 år.

Bruksanvisning

Mät upp vatten och Klorilli. Blanda brukslösningen i svalt vatten (+20 °C). Följ de rekommenderade blötläggningstiderna. Vid blötläggning av instrument, blanda ny brukslösning 1–2 gånger i veckan.

Ren utspädd brukslösning har en hållbarhetstid om 4 veckor i ett stängt kärl och när man använder One System Basic-dukförpackning.

Vid desinfektion av instrument rekommenderas Klorilli i situationer där det inte går att använda desinficerande diskmaskin.

Korrosionseffekten kan minimeras genom att följa anvisningarna för utspädning och givna blötläggningstider samt genom noggrann sköljning och torkning. Undvik stänk och fuktiga arbetsförhållanden. Säkerställ att materialet som behandlas tål det aktuella desinfektionsmedlet. Använd ändamålsenlig skyddsutrustning.

Klorillis bruks- och

utspädningsanvisningar

ppm

%

Klorilli

Vatten

Verknings-

tid

OBS!

Rengöring och desinfektion

av ytor

(sanitets-, service-

och köksutrymmen)

200

500

 

1000

1

3

 

5

10 ml

30 ml

 

50 ml

9,9 dl

9,7 dl

 

9,5 dl

 

Även för tand-

vård

Desinfektion av sekretfläckar

500

5000

3

25

30 ml

2,5 dl

9,7 dl

7,5 dl

 

2-stegs

1-stegs

Desinfektion av redskap,

isolering

2000

5000

 

100 ml

2,5 dl

9 dl

7,5 dl

2 h

1 h

sköljs

Miljö och säkerhet

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Ingrediens Effekt
Dinatrium metasilikat (< 5 %) Korrosionsskydd
Kloramin T (5 - 15 %) Biocid
Annat innehåll

Halt av aktivt klor 2 % = 20 000 ppm